400+ bedømmelser

DETALE CPH Spartel - Vejledning

Brugsguide til KC14 Classic og KC14 Raw

 

Hjælpemidler/redskaber

 • Mindst 2 spartler - en lille til at påføre spartlen og en stor (ca. 35 cm) til at glatte ud med.
 • Tape - plast - pap (til afdækning)
 • En blød støvkost
 • Sandpapir (korn 180/220)
 • En fnugfri klud/en håndsprøjte
 • Handsker og støvmaske

 

Inden du går i gang med DETALE CPH spartel

 • Sørg for at overfladen er jævn, tæt, ensartet sugende og bæredygtig.
 • Sæt tape op i forhold til det ønskede areal, som skal have DETALE CPH spartel.
 • Afdæk gulv og møbler med pap og plast.

 

Spartling af væggen

Arealet spartles af 2 omgange med ca. 16 timers mellemrum (ved begge gange bør hele arealet spartles på én gang).

 • Spartlen skal have en tykkelse på ca. 2-3 millimeter pr. gang i et jævnt dækkende lag. 
 • Et sæt af DETALE CPH spartel rækker til cirka 5-7 færdige kvadratmeter.
 • Efter 1. lag fjernes tapen, så denne ikke tørrer fast. Eventuelle kanter/klatter slibes bort inden 2. lag, så overfladen endnu engang er jævn.
 • Tapen påsættes igen inden 2. lag, og når der er påført 2. lag fjernes tapen endnu engang.
 • Effekten fremkommer ved måden, der spartles på - så undgå at spartle i samme retning, men derimod i bløde buer. 
 • Det kan tydeligt ses, hvis du pletspartler.
 • Der kan opstå luftbobler - disse giver blot en flot effekt.
 • Når det spartlede areal er tørt håndslibes den med sandpapir (korn 180/220) i cirkler til overfladen er ensartet.
 • Maskinel slibning bør ikke bruges, da dette kan skabe slibespor.
 • Det er nødvendigt at overdække møbler og lignende, da arbejdet støver.
 • Arealet afstøves grundigt efter slibning med en blød støvkost.

 

Påføring af topcoat

Topcoaten påføres af 2 eller 3 omgange med 1-2 timers mellemrum (kan med fordel fortyndes med 30% vand).

 • Sæt endnu en gang tape på kanterne - Topcoaten er meget svær at få af igen, så dæk godt af.
 • Topcoaten påføres med en håndsprøjte eller med en fnugfri klud. Ved 1. lag er det vigtigt at duppe/sprøjte det på (i stedet for at gnide) for at undgå skuremærker i overfladen.
 • Hele arealet bør dækkes på én gang.
 • Pas på løbere, da disse ses tydeligt.
 • Når topcoaten er hærdet, skal arealet finslibes/poleres let med sandpapir (korn 220) for at opnå glathed.
 • Støv aftørres med fugtig klud.

 

God fornøjelsen med dit DETALE CPH produkt.